MIS ON LUGEMISPESA?

 

Lugemispesa luuakse oma lasteaed, kooli, raamatukokku koju või mujale koostöös- lapsed ja täiskasvanud on loojad, kes teevad endile mõnusa koha, kus on hea raamatuid vaadata ja lugeda.

Lugemispesas on kindlasti midagi mugavat ja pehmet, see on veidi muus ruumist eraldatud, seal on raamatud eksponeeritud ja lisaks võib seal olla lugemismänge, mänguasju või muud, mis seal olijatele meeldib. Lugemispessa võiks meelitada lapsi ka kavalusega- lugemispesas olev vahva auto koos autoraamatuga võib panna mõne lapse raamatute vastu huvi tundma.

Lugemispesa on armastuse ja teadlikkusega loodud koht, kus on hea olla. Seal võib raamatuid lugeda, aga võib ka lihtsalt vaadata pilte, sirvida, mängida lugemismänge.

Kui soovid luua lugemispesa, siis siin mõned mõtted, mis võivad Sind aidata:

 

Lugemispesa füüsiline keskkond

 1. klassi- või rühmaruumis on mööbel paigutatud nii, et lastel on võimalik „pessa pugeda“, tegutseda seal üksi, paariti või väikeses grupis.

 2. Mööbel ja sisustus on pehme, mugav, tervislik ja lapsele sobiv. Näiteks võivad lugemispesas olla padjad, diivan, tugitool, madrats, kaltsuvaip, riiulid, laud, toolid jne. Lastel on võimalus kasutada erinevaid valgusallikaid, et üksi või koos turvaliselt kirjasõnaga tegelda.

 3. Raamatud/materjalid on kättesaadavad, eakohased, esteetilised, teemakohased, mitmekesised, huvitavad, erineva keerukusastmega, vahelduvad vastavalt õppe temaatikale. Lugemispesas võiks olla erinevaid tekste: raamatuid (ilu- ja teabekirjandust), perioodilisi väljaandeid, tarbetekste, käsikirjalisi materjale ja laste enda loodud raamatuid. Pesas võiks olla ka audioraamatuid (CD-del, MP3-mängijas, jutupliiatsis vm digiseadmes), kirjutamise ja meisterdamise vahendeid (paberid, pliiatsid, kriidid, käärid, värvid, auguraud, nöör, klammerdaja, jääkmaterjalid jms), lugemis- ja pildimaterjale, lugemismänge, lauamänge ja loovmänge (nukud, kostüümid jms).

 4. Lugemispesas on silt, et see on lugemispesa (lugemispesa logo). Lugemispesa reeglid/lepped on kõigile nähtaval kohal.

Lastele, kes vajavad kirjasõna avastamisel veel abi, võiks pesas olla ka jutupliiats – ekraanita digiseade, mis pakub lapsele võimalusi ise tekstide avastamiseks. Jutupliiats loeb lapsele eelnevalt helindatud raamatuid ette, esitab küsimusi ja mõistatusi, annab tegevusele kohest tagasisidet. Jutupliiatsi eeliseks on, et sellel puudub ekraan – laps saab pliiatsi abiga põnevalt ja interaktiivselt avastada päris (paber)raamatuid, kaarte, skeeme jms.

Kas lugemispesas võiks olla ka arvuti? Selles suhtes on õpetajad erinevatel seisukohtadel. Arvuti abil, eriti kui see on vana ja mängimiseks sobimatu mudel, saavad juba väikesed lapsed kergesti tekste (kasvõi täheridu) luua ja nii kirjaoskust omandada. Moodsas multimeediaarvutis või nutiseadmes saab mängida mitmeid kirjaoskust arendavaid mänge, otsida ja luua tekste. Samas ei tohiks lugemispesa kindlasti muutuda arvutiklassiks.

See, kas ja kuidas kasutada pesas kirjutamiseks tehnilisi abivahendeid, on õpetaja, laste ja lapsevanemate kokkuleppe küsimus. Kui selles osas kindlad kokkulepped sõlmitakse ja neid ka järgida suudetakse, saab arvuti abil pesas kirjaoskuse arengut edukalt toetada. Muidugi ei pruugi pesa sisustus piirduda tänapäevaste kirjutamisvahenditega. Lastele pakuvad palju põnevust ka vanaaegsed töövahendid – krihvlid, tahvlid, kriidid, suled ja täitesulepead, kirjutusmasin jms.

Nii raamatute kui ka muude materjalide puhul on oluline, et need muutuvad ja vahelduvad vastavalt õppetemaatikale. Lugemispesa võib sisaldada vanu armsaid pildi- ja muinasjuturaamatuid, mis on alati kättesaadavad, kuid kindlasti võiksid seal olla ka hetkel õpitava teemaga seotud ilukirjandus-, aime- ja teabetekstid. Nii meisterdamis- ja kirjutamisvahendid kui ka mängud võiksid samuti aeg-ajalt vahetuda. See muudab pesa laste jaoks põnevamaks, aitab vältida liigse koli kuhjumist ning tagab korra ja hubasuse.

 

Lugemispesa vaimne keskkond

Mõnus koht, kuhu pugeda, kättesaadav kirjasõna ja meisterdamisvahendid – see kõik hakkab tööle vaid siis, kui lugemisepesas on ka kirjaoskuse arengut toetav vaimne keskkond:

 1. positiivne meeleolu, mis meelitab pessa pugema, ning ahvatlev teksti- ja raamatuvalik, mis toetab huvi tekkimist.

 2. Väikeste (ka imetillukeste) edusammude tunnustamine.

 3. Koostegutsemise rõõm ja eeskuju – nii kaaslaste kui õpetaja oma. Pessa võiks kutsuda ka vanemaid, kirjanikke ning erinevate põnevate elualade esindajaid – näiteks võib lastele oma lemmikraamatut lugeda mõni jalgpallur, näitleja, kokk.

 4. Hea seltskond ja turvalised lugemiskaaslased. Tihti on pesa elanikuks ka lugemishimuline maskott, mille on meisterdanud õpetaja, vanemad või lapsed ise.

 5. Pesa omaksvõtmine laste poolt – lastel on regulaarne võimalus õppetegevuse teatud momentidel ja vabal ajal pesas tegutseda ja raamatuid kasutada, nad naudivad seda võimalust.

 6. Kaasav õpikultuur – lapsed ja vanemad tunnevad, et pesa on nende oma, nad on kaasatud pesa loomisse, sisustamisse, tegevuste kavandamisse. Lastega koos on loodud või üle vaadatud lugemispesa reeglid/lepped, need on positiivses sõnastuses.

 7. Õpetaja poolt kavandatud lugemispesa tegevused – mängulised ja kaasahaaravad tegevused, mis aitavad avastada erinevaid kirjaoskusega seonduvaid aspekte ja toetavad positiivsete emotsioonide tekkimist.

 8. Lugemispesa märgistab vastav silt ja logo, lastega on arutatud, miks see pesa oluline on, ja nad teavad, et nad on sinna teretulnud.

Milline on lugemispesade mõju, õpetaja roll ja palju muud põnevat kirjaoskuse kohta- leia meie lehelt SIIT

Lugemispesa raamatu leiad SIIT

Kui Sul on juba lugemispesa olemas, siis märgi see kaardile SIIT

Tallinna Lasteaed Sipsik lugemispesa.